Date despre comuna Avram Iancu din jud. Bihor

Comuna Avram Iancu din județul Bihor este situată la limita de sud a județului, învecinându-se cu județul Arad.

 • Are în compunere satele: Avram Iancu, Ant, Tămașda.
Avram Iancu Bihor - Intrare în județul Bihor
Comuna Avram Iancu – Intrare în județul Bihor

Suprafața: 8216 ha

Intravilan: 302 ha

Extravilan: 7914 ha

Populație: 3311

Gospodării: 1300

Nr. grădinițe: 2

Numele localităților aflate în administrare:

Avram Iancu, Tămașda, Ant

Orientare geografică:

Vecini

Comuna Avram Iancu, una din aşezările tipice ale judeţului Bihor şi ale ţării noastre, este aşezată în extremitatea de sud-vest a judeţului Bihor. În vest ea este delimitată de graniţa de stat cu Ungaria, la est-nord-est de comuna Ciumeghiu, iar la sud şi sud-est se învecinează cu judeţul Arad, prin intermediul comunelor Zerind (sud-vest) şi Mişca (sud-est).

Caracteristici geografice:  
Zona de câmpie specifică comunei Avram Iancu se învecinează cu soclul cristalin scufundat al râului Tisa, care apare la suprafață doar la extremitatea estică a Depresiunii Panonice, reprezentat prin munții Codrului și Măgura Șimleului. Petrografic fundamentul cristalin este alcătuit din micașisturi, cuarțite și calcare cristaline.

În întreaga Câmpie a Crișurilor există un sistem de falii foarte vechi de vârstă paleozoică, falii ce au generat în multe locuri apariția unor izvoare termale. Întreaga regiune, deci și arealul comunei Avram Iancu a suferit etape de evoluție materializate printr-o succesiune stratigrafică diferită preneogenă, neogenă și cuaternară, etapa când s-a format câmpia actuală, când apare de fapt și se dezvoltă relieful actual.

Principala formă de relief a comunei este câmpia, câmpie joasă care coboară în trepte de la est spre vest. Altitudinile cele mai mari din zonă nu depășesc 100 de metri, iar cele mai mici nu coboară sub 80 de metri. Astfel cele cele mai mari altitudini sunt în extremitatea de est cu hotarul Șura de apriximativ 96 de metri, la est de satul Tamașda, iar cele mai mici valori altimetrice sunt în extremitatea vestică în jur de aproximativ 82 de metri. Relieful se caracterizează prin larga dezvoltare a luncii Crișului Negru, care datorită înclinării mici, formează numeroase meandre, difluențe, despletiri și cursuri de apă părăsite.

Câmpia este străbătută de o întreagă rețea de canale care contribuie la fragmentarea reliefului, densitatea fragmentării având valori cuprinse între 0,51-0.7 km². Cea mai puternică fragmentare este în zona de convergență a Teuzului cu Crișu Negru, unde gradul de meandrare este pronunțat și unde sunt numeroase cursuri părăsite. Aici separarea interfluviilor joase și plate este făcută de vâlcele și de văile Crișurilor, Teuzului, care de multe ori sunt transpuse în relief prin sectoare de văi părăsite, cu sau fără apă.

Această valoare crescută a densității fragmentării a fost accentuată în ultimul secol de către oameni, prin săparea a numeroase canale colectoare sau de irigații. Dintre canale cele mai cunoscute sunt: Canalul Colector al Crișurilor care străbate partea de est a comunei, canalul Foca, care leagă pârâul Foca și trece pe teritoriul ungar, iar spre nord o mare fragmentare a reliefului poartă pârâul Ghepes și Viroaga Ghepes, care sunt foarte meandrate. Valorile energiei reliefului exprimă profunzimea pâna la care a pătruns eroziunea pe verticală care este între 0-3 m și care pe alocuri dau aspectul de șanțuri umplute cu apă.

Un alt element morfologic este gradul de înclinare, dominantă fiind forma orizontală cu înclinare foarte slabă, nedepășind 0,8%. Există un raport strâns între altimetrie, grad de înclinare și energia reliefului.

Activități specifice zonei:

 • Agricultură

Activitati economice principale:

 • Cultivarea terenului
 • Creşterea animalelor
 • Prestări de servicii

Obiective turistice:

Bazilica turcească din localitatea Tămaşda

Evenimente locale:

 • Manifestare organizată de ziua satului la sfârșitul lunii august
 • Alte activități culturale și sportive

Facilitati oferite investitorilor:

 • Gaz natural introdus în localitatea Avram Iancu
 • Telefonie digitală în comună
 • Terenuri agricole cu posibilităţi de irigare
 • În caz de inundaţii există staţie de desecare în localitatea Ant
 • Populaţie cu multe persoane tinere

Oportunități:
Concesionare teren pentru realizarea de investiții în domeniul procesării legumelor etc

Proiecte de investitii:

Construire grădiniță cu program prelungit.
Reabilitare și dotare școală Avram Iancu și Tămașda.