Licitatie

In data de 7 iunie, orele 10 la sediul primariei avram iancu va avea loc licitatia pentru inchirierea spațiului cu destinația depozit marfuri generale in suprafata de 25 mp, situat in localitatea avram iancu, nr.165.

Caietul de sarcini si informatii se pot obtine de la sediul primariei comunei avram iancu, telefon 0259391092.