ANUNȚ

Examen promovare în grad imediat superior la compartimentul stare civilă și compartimentul asisteță socială (aici)